Afwasmiddel DIPP Ecologisch 1L
Afwasmiddel DIPP Ecologisch 1L
 • Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz.
 • Reinigt en ontvet krachtig.
 • Verwijdert alle vastzittend vet en vuil.
 • Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen.
 • Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat.
 • Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid.
 • Gevarenaanduidingen;
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Product code: 1398878
Op voorraad: 47
Verpakt per: STUK
Prijs per: STUK
Logo
Icon
Icon

Gerelateerde producten